Liity jäseneksi

Toiminta-ajatus | Tulosta |


Tampereen NNKY:n keskeinen toiminta-ajatus on kristillisen sisaruuden toteutuminen elämän eri alueilla. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdessä nuorten ja naisten kanssa tukien heidän kehittymistään itsenäisiksi ja vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, jotka toteuttavat
kristillistä uskoa elämässään. Yhdistyksen toiminnan perustana on usko kolmiyhteiseen Jumalaan.

Tampereen NNKY:llä on n. 550 jäsentä, ja se on Suomen suurin NNKY:n paikallisyhdistys. Yhdistys osa kansainvälistä, kristillistä ja ekumeenista nais- ja nuorisoliikettä, joka korostaa ihmisen henkistä, hengellistä ja fyysistä kokonaisuutta ja tukee jäsentensä kasvua
vastuuseen yksilöiden, lähiympäristön ja koko maailman tasolla. Tampereen NNKY kuuluu
Suomen NNKY-liittoon ja sitä kautta NNKY:n Maailmanliittoon.

Tampereen NNKY tekee yhteistyötä useiden eri seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Yhdistys on Naisten Suojakodin, Pirkanmaan Hoitokodin Kannatusyhdistyksen ja Suomen UN Womenin jäsen.

Tampereen NNKY:n jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt nainen, joka hyväksyy yhdistyksen perustan ja tarkoituksen. Toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen ja palvelujen käyttö eivät edellytä yhdistyksen jäsenyyttä.