Liity jäseneksi

Nuorisoprojekti "Resuinen mutta rikas elämä" | Tulosta |

 

Työmuoto, jossa itsetuntoon, tunteisiin ja elämänhallintaan liittyviä asioita pohditaan eri-ikäisten nuorten kanssa. Vanhempien kanssa mietitään miten nuorten itsetuntoa ja elämänhallintaa voidaan vahvistaa.

Kouluvierailuja tehdään eri puolelle Suomea. Kohderyhmänä ovat yksittäiset luokat, kokonainen luokka-aste tai koko koulu. Lisäksi järjestetään nuorten tilaisuuksia erikokoisille ryhmille. Kouluvierailujen yhteydessä toteutettavissa vanhempainilloissa vanhempia rohkaistaan hyvään vanhemmuuteen ja arkeen.

Kohderyhmiä ovat yläkouluikäiset nuoret, toiseen asteen opiskelijat sekä näiden vanhemmat.

Tarkoituksena on ennalta ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja päihteiden väärinkäyttöä. Osa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista on palvelujen ulottumattomissa.

 

Projektin toteuttaja Päivi Niemi kertoo työstään:

 

Työhistoriaani kuuluu 15 vuotta luennointityötä ja koulutusta itsetunnosta, tunteista, onnellisuudesta, päihdetoipumisesta, sisäisestä eheytymisestä, vanhemmuudesta sekä elämänhallinnasta eri otsikoiden alla. Olen luennoinnut ja kouluttanut paljon mm. kouluissa, vanhempainilloissa, seurakunnissa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa.

Olen tehnyt lisäksi 15 vuotta tukihenkilötyötä syrjäytyneiden ja vaikeuksiin joutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten parissa. Tukihenkilösuhteet ovat olleet kestoiltaan muutaman tapaamiskerran - kolmen vuoden mittaisia, riippuen henkilön tarpeista ja käytännön mahdollisuuksista. Tuen tarkoitus on ollut auttaa nuoria selviytymään mm. koulukiusaamisen, jengiytymisen, kotiongelmien, viiltelyn, päihteiden käytön sekä masennuksen aiheuttamista ristiriidoista.Työotteeni tukihenkilötoiminnassa on ollut supportiivinen ja terapeuttinen, kristillisestä arvomaailmasta käsin.

Kouluttautumisen myötä vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta on muuttunut ammatilliseksi terapiatyöksi. Sielunhoitoterapia on ammatillista terapiaa, jossa psykologinen tietämys ja terapeuttiset taidot yhdistyvät kristillisessä viitekehyksessä. Otan yksityisesti vastaan asiakkaita sekä Helsingissä että Tampereella. Molemmissa paikoissa keskustassa olevat vastaanottopaikat ovat helposti löydettävissä, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

 

Lisätietoa monipuolisesta työstä ja vinkkejä tilaisuuden järjestäjälle saat parhaiten nettisivuilta www.paiviniemi.net /työ nykyään.

Työmuotoni siirtyi Tampereen NNKY:n yhteyteen 1.2.2012. Vedän erimuotoisia koulu-, nuoriso- ja naistyön projekteja, toipumisryhmiä, teemapäiviä ja tapahtumia. Tervetuloa itsetuntoa ja elämää vahvistavaan toimintaan mukaan!

 

Tiedustelut: Päivi Niemi p. 0400 946 285 tai paivi.niemi[ät]tnnky.fi