Tanssiliiketerapia

 • tanssiterapia kuuluu luoviin taideterapioihin ja on erinomainen kuntoutus- ja hoitomuoto
 • tarpeen mukaan keskusteluun yhdistetään mm. liike, taide, musiikki, rukous
 • vaikuttaa mielen ja kehon tasapainottamiseen
 • lisää omanarvontuntoa ja luottamusta omaan kehoon
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • lyhyt- tai pitkäkestoista

Tanssi-liiketerapeutti yhdistää perinteiseen keskusteluterapiaan erilaisia keho-mieliharjoituksia. Harjoituksia voi tehdä vähäeleisesti tai oman kunnon mukaan, mielikuvaharjoitteina, istuen, maaten tai tanssien. Halutessaan saa käyttää voimaa ja hikikin voi tulla.

Työskentelyssä keskitytään oman kehollisuuden hahmottamiseen ja hyväksymiseen, kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen, kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen.

Asta Lehtimäki on tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC) ja TRE®-ohjaaja (Tension, Stress & Trauma Release Exercise, lue lisää), joka ottaa vastaan yksilöasiakkaita ja kouluttaa tilauksesta myös ryhmiä. Asta Lehtimäki on Tanssiterapiayhdistyksen jäsen ja sitoutunut tanssi-liiketerapeuttien eettisiin ohjeistuksiin (www.tanssiterapia.net) sekä ACC:n psykoterapiatason akkreditoima.

Tanssi-liiketerapia on arvostettu terapiamuoto Amerikassa (www.adta.org) ja Englannissa (www.admt.org.uk). Suomessa tanssi-liiketerapian odotetaan yhä saavan KELA-korvattavuuden, mitä tukevat niin kansalliset kuin kansainväliset tutkimustulokset muun muassa masennuksen hoitotuloksista.

 

HINNAT

Yksilöterapian hinnat:

 • 75 € / tapaaminen
 • Pitkäkestoinen (yli 20 krt) tanssi-liiketerapia 66 € / tapaaminen
 • TRE®-yksilöohjaus 75 € / tapaaminen

Ryhmien hinnat:

 • TRE®-ohjaus
  Teorialuento 100 € / 30 min.
  Ohjattu harjoittelu pienryhmälle 175 € / 1-1,5 h
  Ohjattu harjoittelu yli 10 hlön ryhmälle 350 € / 1-1,5 h
 • Tanssi-liiketerapeuttinen työpaja yritykselle tai yhteisölle (voi sisältää myös TRE®-ohjauksen)
  Teorialuento keho-mieli -teemasta 100 € / 30 min.
  Ohjattu harjoittelu pienryhmälle 250 € / 1-1,5 h
  (yli 15 hlön ryhmien hinnat neuvotellaan erikseen)

Ryhmien tapaamiset voidaan järjestää joko asiakkaan omissa tiloissa tai GL Salongilla, jossa on tarvittavat välineet.

 

 

Yhteystiedot:

Asta Lehtimäki, tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC), TRE®-ohjaaja
asta.lehtimaki[ät]tnnky.fi
p. 040 577 1846