Tanssiliiketerapia

 • tanssiterapia kuuluu luoviin taideterapioihin ja on erinomainen kuntoutus- ja hoitomuoto
 • psykoterapiaan yhdistetään asiakkaan tarpeista riippuen mm. liike, taide, musiikki, rukous
 • vaikuttaa mielen ja kehon tasapainottamiseen
 • lisää omanarvontuntoa ja luottamusta omaan kehoon
 • harjoitusmetodit ja luovat ratkaisut välittyvät myös arkeen
 • hoitava terapeutin ja asiakkaan vuorovaikutus
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • lyhyt- tai pitkäkestoista

Tanssi-liiketerapia alkaa aina tutustumiskäynnillä, jonka jälkeen sovitaan 3-5 aloitustapaamista, joiden kesto on asiakkaasta riippuen 45 min. – 1,5 h. Tämän jälkeen on mahdollista tehdä terapiasopimus ja aloittaa terapiasuhde, jonka keston määrää asiakkaan vointi. Tanssi-liiketerapia ei ole pelkkää liikettä musiikkiin. Erilaisia harjoituksia voidaan tehdä myös vähäeleisesti, mielikuvaharjoitteina, istuen, maaten tai halutessaan tanssien. Tanssi-liiketerapeutin toimintaa voi kuvailla perinteisen puheterapian ohessa ja lisäksi tapahtuvaksi havainnoimiseksi. Työskentelyssä keskitytään oman kehollisuuden hahmottamiseen ja hyväksymiseen, kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen, kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen.

Asta Lehtimäki on vuonna 2017 valmistunut tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC) ja TRE®-ohjaaja (Tension, Stress & Trauma Release Exercise, lue lisää), joka ottaa vastaan yksilöasiakkaita ja kouluttaa tilauksesta myös ryhmiä. Asta Lehtimäki on Tanssiterapiayhdistyksen jäsen ja sitoutunut tanssi-liiketerapeuttien eettisiin ohjeistuksiin (www.tanssiterapia.net).

Tanssi-liiketerapia on arvostettu terapiamuoto Amerikassa (www.adta.org) ja Englannissa (www.admt.org.uk) ja ala työllistää maailmanlaajuisesti. Suomessa tanssi-liiketerapian odotetaan yhä saavan KELA-korvattavuuden, mitä tukevat niin kansalliset kuin kansainväliset tutkimustulokset muun muassa masennuksen hoitotuloksista.

Yksilöterapian hinnat:

 • Uusi yksilön tanssi-liiketerapia 75 € / tapaaminen
 • Jatkuva, pitkäkestoinen  tanssi-liiketerapia 65 € / tapaaminen
 • TRE® -yksilöohjaus 75 € / tapaaminen

Ryhmät sopimuksen mukaan:

 • Tilauksesta TRE®-ohjaus pienryhmälle 175 € / 1-1,5 h, yli 15 hlön ryhmälle 250 € / 1-1,5 h
  (pidempi harjoitusaika ja luento: + 100 €)
 • Tilauksesta Tanssi-liiketerapia yritykselle tai yhteisölle (voi sisältää myös TRE®-ohjauksen) 300 € / 1,5-3 h

 

Yhteystiedot:

Asta Lehtimäki, tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC)
asta.lehtimaki[ät]tnnky.fi
p. 040 577 1846