Tanssi-liiketerapia

TANSSI-LIIKETERAPIA 2024

Tanssi-liiketerapeutti, rat.kes. työnohjaaja Asta Lehtimäki
– Yksilövastaanotto Tampereen NNKY, Hämeenpuisto 14 F (3. krs)
– Lyhyt- ja pitkäkestoista terapiaa tai työnohjausta naisille kaikissa elämätilanteissa.
– Tilauksesta keho-mieli -luentoja, toiminnallisia, traumainformoituja menetelmäesittelyjä, TRE®- ohjausta tai tanssi-liiketerapiatyöpajoja.

Asta Lehtimäki on erittäin turvallisena pidetty terapeutti, ACC:n psykoterapiatason akkreditoima, Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n jäsen ja sitoutunut tanssi-liiketerapeuttien eettisiin ohjeistuksiin (www.tanssiterapia.net).
Asta on myös StoRy:n hyväksymä Ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin ja on erinomainen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa sitoutuminen suotuisaan liikkeeseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen tuottaa toivottua muutosta. Tanssi-liiketerapeutti yhdistää niin terapiassa kuin työnohjauksessakin perinteisiin keskustelutekniikoihin erilaisia keho-mieliharjoituksia. Harjoituksia voi tehdä vähäeleisesti tai oman kunnon mukaan, mielikuvaharjoitteina, istuen, maaten tai tanssien. Halutessaan saa käyttää voimaa ja hikikin voi tulla.

Työskentelyssä keskitytään hahmottamiseen ja hyväksymiseen, kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen hyvinvoinnin edistämiseksi, kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä identiteetin, omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen.

Tanssi-liiketerapia ei ole KELA-korvattavaa, mutta sitä puoltavat mm. masennuksen hoidossa sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset.

Kuva: Mari Hyttinen

Kokemuksia tanssi-liiketerapiasta Keho on tässä ja nyt_
Artikkeli ryhmäintervention tutkituista tuloksista


Kristillinen kirjauutuus!!

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia teemoja: keholliseksi luodun ihmisen kokonaisvaltainen uskonelämä, muovautuva ihminen, tasapainoinen keho-mieli, vireystilan säätely ja stressin purku, ihmisen rytmisyys, levon eri muodot, tanssi ja liike. Kunkin teeman päätteeksi on siihen liittyvä kehollinen harjoitus ja rukous.

“Kirja avaa ymmärrettävällä tavalla aluetta, joka ei ole yleisesti tuttu. Esimerkiksi lievän masennuksen ensiavuksi annetaan toimivia vinkkejä. Rukoukset lukujen lopussa ovat helmiä.”

– Saara Kinnunen, sosiaalipsykologi, psykoterapeutti

Kirjan voi ostaa 30 € hintaan Tampereen NNKY:n toimistolta, Hämeenpuisto 14 F, 3 krs. Maksu käteisellä.
Kirjaa voi myös tilata mm. Päivä Osakeyhtiön ja IlonPolku -verkkokaupasta sekä Suomalaisen Kirjakaupan verkkosivuilta. Kristillisillä kesäjuhlilla kirjaa saattaa löytyä myyntipöydiltä.

TRE® on helposti omaksuttava fysiologinen harjoitus, jossa lasketaan hermostollista ylivireystilaa kevyellä lihastärinällä. TRE-harjoitus sopii työhyvinvoinnin tukemiseen, mutta myös trauman aiheuttamien oireiden helpottamiseen terapiasuhteen sisällä.

Työnohjaus on lakisääteistä ohjaus- ja auttamistyötä ammatillisen hyvinvoinnin, työssä jaksamisen, työssä oppimisen ja muutoksista selviämisen tueksi.

Yhteystiedot:

Asta Lehtimäki
tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC), rat.kes. työnohjaaja, TRE®-ohjaaja
asta.lehtimaki[ät]tnnky.fi
p. 040 577 1846