Tanssi-liiketerapia

Kuva: Mari Hyttinen

TANSSI-LIIKETERAPIA 2022

Tanssi-liiketerapeutti, rat.kes. työnohjaaja Asta Lehtimäki
– Yksilövastaanotto GL Salongilla, Satakunnankatu 28 B
– Lyhyt- ja pitkäkestoista terapiaa tai työnohjausta naisille kaikissa elämätilanteissa.
– Tilauksesta keho-mieli -luentoja, toiminnallisia, traumainformoituja menetelmäesittelyjä, TRE®- ohjausta tai tanssi-liiketerapiatyöpajoja.

Asta Lehtimäki on erittäin turvallisena pidetty terapeutti, ACC:n psykoterapiatason akkreditoima, Suomen Tanssiterapiayhdistys ry:n jäsen ja sitoutunut tanssi-liiketerapeuttien eettisiin ohjeistuksiin (www.tanssiterapia.net). Asta on StoRy:n hyväksymä Ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin ja on erinomainen kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa sitoutuminen suotuisaan liikkeeseen ja turvalliseen vuorovaikutukseen tuottaa toivottua muutosta. Tanssi-liiketerapeutti yhdistää niin terapiassa kuin työnohjauksessakin perinteisiin keskustelutekniikoihin erilaisia keho-mieliharjoituksia. Harjoituksia voi tehdä vähäeleisesti tai oman kunnon mukaan, mielikuvaharjoitteina, istuen, maaten tai tanssien. Halutessaan saa käyttää voimaa ja hikikin voi tulla.

Työskentelyssä keskitytään hahmottamiseen ja hyväksymiseen, kehon ja mielen yhteyden vahvistumiseen hyvinvoinnin edistämiseksi, kontaktin, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä identiteetin, omanarvontunnon ja minäkuvan selkiytymiseen.

Tanssi-liiketerapia ei ole KELA-korvattavaa, mutta sitä puoltavat mm. masennuksen hoidossa sekä kansalliset että kansainväliset tutkimukset.

Kokemuksia tanssi-liiketerapiasta Keho on tässä ja nyt_

Artikkeli ryhmäintervention tutkituista tuloksista

TRE® on helposti omaksuttava fysiologinen harjoitus, jossa lasketaan hermostollista ylivireystilaa kevyellä lihastärinällä. TRE-harjoitus sopii työhyvinvoinnin tukemiseen, mutta myös trauman aiheuttamien oireiden helpottamiseen terapiasuhteen sisällä.

Työnohjaus on lakisääteistä ohjaus- ja auttamistyötä ammatillisen hyvinvoinnin, työssä jaksamisen, työssä oppimisen ja muutoksista selviämisen tueksi.

 • toiveen mukaan keskusteluun yhdistetään mm. liike, taide, musiikki, rukous
 • voidaan vaikuttaa mielen ja kehon tasapainottamiseen
 • lisätään omanarvontuntoa ja luottamusta omaan kehoon
 • yksilö- tai ryhmämuotoista
 • lyhyt- tai pitkäkestoista

HINNAT

 • Tanssi- ja liiketerapiatapaaminen 90 €
 • TRE®-yksilöohjaus 90 €

Työnohjauksen hinnasto:

 • 100 € 1,5 h tapaaminen
 • 250 € / ryhmätapaaminen > 8 hlö, isot ryhmät sopimuksen mukaan

Ryhmien hinnat sopimuksen mukaan esim.:

 • Keho-mieli -luento ja toiminnallisia menetelmiä 350 €,
 • TRE®- esittely pienryhmälle 180 € / 1-1,5 h
 • Tanssi-liiketerapeuttinen työpaja (voi sisältää myös TRE®-ohjauksen) 350 € / 1-1,5 h

Ryhmien tapaamiset voidaan järjestää joko asiakkaan omissa tiloissa tai GL Salongilla, jossa on tarvittavat välineet.

Yhteystiedot:

Asta Lehtimäki
tanssi-liiketerapeutti (ERI, ACC), rat.kes. työnohjaaja, TRE®-ohjaaja
asta.lehtimaki[ät]tnnky.fi
p. 040 577 1846