TyöhyvinvointiPäivi Niemi
, työnohjaaja
– voimavarakeskeisen työnohjaus, perustana dialogisuus,
narratiivisuus, reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Asta Lehtimäki, työnohjaaja (STOry)
– ratkaisukeskeinen työnohjaus, erikoisosaamisena
non-verbaalisen vuorovaikutuksen ja säätelykyvyn vahvistaminen
Asta tanssi-liiketerapia

Työnohjaus

Työnohjaus on  lakisääteistä ohjaus- ja auttamistyötä ammatillisen hyvinvoinnin, työssä jaksamisen, työssä oppimisen ja muutoksista selviämisen tueksi.
– yksilö- tai ryhmätyönohjaus
– teemallinen työnohjaus, jolloin järjestetään alustus toivotuista aiheista ja niihin liittyvät työskentely- ja keskustelukokonaisuudet.

Tyhy-toiminta

Voit tiedustella meiltä sisältöä tyhy-toimintaasi. Tyhy-toiminta voidaan toteuttaa omissa tiloissasi tai Tampereen NNKY:n tiloissa.

  • Asta Lehtimäen tanssi-liiketerapia
  • Gospel-lattarit™ -tanssi
  • TRE® -harjoitusmenetelmä, TRE® -ohjaajina Asta Lehtimäki ja Päivi Niemi
  • Päivi Niemen itsetuntoon, identiteettiin, tunnetaitoihin ja elämänhallintaan liittyvät luennot
  • Teemalliset työnohjaukset

TRE-harjoitusmenetelmä ryhmälle tai yksilöohjauksena

TRE® (Stress, Tension and Trauma Releasing Exercises) on yksinkertainen, toiminnallinen ja tehokas harjoitusmenetelmä, joka käynnistää kehon luontaisen palautumisen stressin ja traumojen synnyttämistä jännitteistä. Tutkimusten mukaan TRE®-menetelmä helpottaa stressin oireita ja edesauttaa kehon rentoutumista sekä edistää rasituksen jälkeistä palautumista. TRE®-stressinpurkuliikkeillä käynnistetään palautumismekanismi, joka useimmilla ilmenee kehon tärinänä, vapinana tai erilaisina kehon liikkeinä. Stressinpurkuliikkeet tehdään yhdessä ohjaajan kanssa. Koulutetut TRE®-ohjaajat Päivi Niemi ja Asta Lehtimäki.