Työhyvinvointi

Tyhy-toiminta

Voit tiedustella meiltä sisältöä tyhy-toimintaasi. Tyhy-toiminta voidaan toteuttaa omissa tiloissasi tai Tampereen NNKY:n tiloissa.

  • Asta Lehtimäen tanssi-liiketerapia
  • Gospel-lattarit™ -tanssi
  • TRE-harjoitusmenetelmä, TRE-ohjaajina Asta Lehtimäki ja Päivi Niemi
  • Päivi Niemen itsetuntoon, identiteettiin, tunnetaitoihin ja elämänhallintaan liittyvät luennot
  • Teemalliset työnohjaukset

Työnohjaus

Päivi Niemen voimavarakeskeisen työnohjauksen perustana ovat dialogisuus, narratiivisuus, reflektiivisyys ja ratkaisukeskeisyys.

Myös ryhmätyönohjausta. Työnohjaus voidaan toteuttaa myös teemallisena, jolloin järjestetään alustus toivotuista aiheista ja niihin liittyvät työskentely- ja keskustelukokonaisuudet.

TRE-harjoitusmenetelmä ryhmälle tai yksilöohjauksena

TRE® (Stress, Tension and Trauma Releasing Exercises) on yksinkertainen, toiminnallinen ja tehokas harjoitusmenetelmä, joka käynnistää kehon luontaisen palautumisen stressin ja traumojen synnyttämistä jännitteistä. TRE-menetelmä tutkitusti helpottaa stressin oireita ja edesauttaa kehon rentoutumista sekä edistää rasituksen jälkeistä palautumista. TRE-stressinpurkuliikkeillä, jotka tehdään yhdessä ohjaajan kanssa, käynnistetään palautumismekanismi joka useimmilla ilmenee kehon tärinänä, vapinana tai erilaisina kehon liikkeinä. Koulutetut TRE-ohjaajat Päivi Niemi ja Asta Lehtimäki.