Itu-työstä

 

TUKI YLLÄTYSRASKAUSTILANTEESSA
Itu-työ tarjoaa luotettavaa neuvonta- ja keskusteluapua naisille, jotka ovat tulleet ei-suunnitellusti raskaaksi ja kokevat sen kriisiksi. Tavoitteena on antaa naiselle mahdollisuus pohtia rauhassa omaa tilannettaan niin, että hän voi tehdä raskautta koskevan oman, perustellun päätöksen. Perusteltu, itseohjautuvasti tehty ratkaisu vähentää myöhempiä mielenterveyteen liittyviä riskejä.

Neuvontapalvelu toteutetaan puhelinpäivystyksen ja neuvontapisteen toiminnan kautta. Tarkoituksena on kuunnella ja tukea soittajaa tämän kriisissä sekä antaa objektiivista eri vaihtoehtoihin liittyvää tietoa. Puhelinpäivystäjänä voi toimia vain tehtävään koulutettu henkilö. Palvelujen käyttö ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Puhelinpalveluun voi ottaa yhteyttä halutessaan anonyymisti. Asiakkaina voivat olla myös miehet ja pariskunnat.

RASKAUDENKESKEYTYKSEN JÄLKIHOITO
Itu-työ tarjoaa keskusteluapua ja suljettuja vertaistukiryhmiä naisille, jotka haluavat käsitellä omaan raskaudenkeskeytykseen liittyviä kysymyksiä. Raskauden keskeytyksen kokeneille tarkoitettuja suljettuja vertaistukiryhmiä järjestetään 8 kerran jaksossa tai viikonlopputapaamisena. Kriisipsykologisen mallin, Askeleet –tukiohjelman pohjalta ryhmässä käsitellään raskaudenkeskeytykseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Prosessi on mahdollista käydä läpi myös yksilöohjauksessa.

Myös puhelinpalvelu on käytettävissä keskustelutuen saamiseen. Palvelu on suunnattu eri-ikäisille naisille, jotka haluavat käsitellä kokemaansa raskauden keskeytystä vertaistukiryhmässä. Keskeytyksestä voi olla aikaa 0,5 vuotta – kymmeniä vuosia.

Vertaistukiryhmätoiminta on kuntouttavaa ja naisten hyvinvointia edistävää toimintaa. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista: hyvinvoinnin ja elämänhallinnan on koettu parantuneen.

Itu-työn omat nettisivut löytyvät tästä linkistä.

Alta löytyy musiikkivideo, jossa kuvataan yllätysraskaustilannetta, neuvontaa, Masu-kahvilaa ja elämää vauvan syntymän jälkeen.

Lue lisää: