Itu-työstä

TUKI YLLÄTYSRASKAUSTILANTEESSA
Itu-työ tarjoaa luotettavaa neuvonta- ja keskusteluapua naisille, jotka ovat tulleet suunnittelematta raskaaksi ja kokevat tilanteen kriisiksi.
Tavoitteena on antaa kriisiin joutuneelle naiselle mahdollisuus pohtia tilannettaan rauhassa, niin että hän voi tehdä oman, perustellun päätöksen raskauttaan koskien. Perusteltu, itseohjautuvasti tehty ratkaisu vähentää myöhempiä mielenterveyteen liittyviä riskejä.

Neuvontapalvelua tarjotaan puhelinpäivystyksenä ja neuvontapisteellä. Tarkoituksena on kuunnella ja tukea soittajaa tämän kriisissä sekä antaa objektiivista tietoa eri vaihtoehdoista. Puhelinpäivystäjänä voi toimia vain tehtävään koulutettu henkilö. Palvelujen käyttö ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä. Puhelinpalveluun voi halutessaan ottaa yhteyttä anonyymisti. Asiakkaina voivat olla myös miehet ja pariskunnat.

RASKAUDENKESKEYTYKSEN JÄLKIHOITO
Itu-työ tarjoaa keskusteluapua ja suljettuja vertaistukiryhmiä naisille, jotka haluavat käsitellä omaan raskaudenkeskeytykseensä liittyviä kysymyksiä.

Raskaudenkeskeytyksen kokeneille tarkoitettuja suljettuja vertaistukiryhmiä järjestetään 8 kokoontumisen verran tai yhden viikonlopun mittaisena tapaamisena. Kriisipsykologisen mallin, Askeleet –tukiohjelman pohjalta ryhmässä käsitellään raskaudenkeskeytykseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Keskeytyksestä voi olla aikaa puolesta vuodesta kymmeniin vuosiin.

Vertaistukiryhmätoiminta on kuntouttavaa, ja edistää naisten hyvinvointia. Asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista: hyvinvoinnin ja elämänhallinnan on koettu parantuneen.

Askeleet-prosessi on mahdollista käydä läpi myös yksilöohjauksessa. Keskustelutukea voi saada myös puhelimitse.

Itu-työn omat nettisivut löytyvät tästä linkistä. 

Lue lisää: