Monikulttuurisesta työstä

Tampereen NNKY on kristillinen ja monikulttuurinen naisjärjestö. Työmme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen; jokaisella elämällä on erityinen tarkoitus. Kunnioitamme jokaisen vapaata tahtoa ja suhtaudumme kunnioittavasti eri tavoin ajatteleviin ja erilaisen maailmankatsomuksen omaaviin ihmisiin. Järjestämme suomen kielen ja kulttuurin kursseja sekä monikulttuurista ryhmätoimintaa.

Kielen oppiminen on tärkeä osa maahanmuuttajan kotoutumisprosessia. Sofian pysäkin suomen kielen ja kulttuurin kurssilla tuetaan maahanmuuttajien kotou­tumista. Kursseja on järjestetty osana yhdistyksen toi­mintaa vuodesta 2004.

Monikulttuurisen naisten ryhmätoiminnan tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajanaisille turvallisessa, luotettavassa ja kodinomaisessa ympäristössä mahdollisuus yhteisöllisyyden ja vertaistuen kokemi­seen sekä uusien taitojen ja suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvien tietojen op­pimiseen.

Lue lisää: