Naisten ryhmätoiminta

Kansainväliset ryhmät:
Huom! Naisten ryhmätoimintaa ei ole syksyllä 2020.

Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajanaisille turvallisessa, luotettavassa ja kodinomaisessa ympäristössä mahdollisuus suomen kielen oppimiseen, uusien taitojen ja tietojen oppimiseen sekä yhteiskuntatietojen omaksumiseen. Samalla tarjotaan mahdollisuus yhteisöllisyyden, vertaistuen ja osallisuuden kokemiseen.