Tukea seksiaddiktien läheisille

Hankevastaava Kirsi Paulin
Tampereen NNKY
044 088 8252
kirsi.paulin@tnnky.fi

Salvia-hanke tarjoaa maksutonta yksilötukea ja vertaisryhmätukea seksiriippuvaisten läheisille ja puolisoille sekä koulutusta seksiriippuvuuteen liittyen. Hanke on valtakunnallinen, joten palvelu on saatavillasi, asuitpa missä päin Suomea tahansa. Ota yhteyttä hankevastaavaan ja kysy lisää!

  • Puhelinpäivystys arkisin klo 12-15 p. 0440 888252
  • sähköposti: kirsi.paulin@tnnky.fi
  • Yhteydenottolomakkeella nettisivuillamme

Salvia lomailee 22.6.-31.7.2021

Tulossa: Salvia-hankkeen loppuwebinaari
Keskiviikkona 24.11.2021 klo 13-16
Tietoa seksiaddiktiosta ja läheisten kokemuksesta.
Salvian-hankkeen esittely ja tulokset.
Puhujina mm. Pia Rendic ja Kirsi Paulin.
Tarkempi ohjelma lähempänä.

Mitä on Salvian yksilötuki?

Yksilötuki on yksilöllistä keskusteluapua, neuvontaa ja palveluohjausta. Pääset tuen piiriin välittömästi yhteydenottosi jälkeen. Yksilötukea voit saada puhelimitse, viesteillä, sähköpostitse, kasvokkain ja etäyhteyksillä (Zoom ja Doxy.me). Voit kysyä ja puhua seksiriippuvuudesta, siitä toipumisesta, omasta toipumisesta ja parisuhteen toipumisesta. Voit käydä läpi tapahtumia ja omia reaktioitasi sekä tunnetilojasi. Saat tukea rajojesi ja voimiesi vahvistumiseen. Tukea voit saada niin pitkään kuin koet tarvetta.

Seksiriippuvuuden aiheuttama emotionaalinen trauma vaikuttaa monin tavoin petetyn puolison/kumppanin elämään. Tätä kaikkea voimme käydä yhdessä läpi. Työntekijä on kokemusasiantuntija, sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilainen ja koulutettu USA:ssa partneritrauman hoitoon (APSATS; Multidimensional Partner Trauma Model).

Mitä on Salvian vertaisryhmätuki?

Vertaisryhmät vähentävät tehokkaasti yksinäisyyttä ja kumppanin seksiriippuvuuteen liittyvää häpeän tunnetta. Salvia-hankkeessa kehitetään vertaisryhmätukimalli ja siihen liittyvä ohjaajan opas.

Vertaisryhmiä on tällä hetkellä seuraavissa kaupungeissa:

  • Helsinki: parillisten viikkojen perjantaina klo 16.30 – 18
  • Tampere: parittomien viikkojen maanantaina klo 18-19.30
  • Turku: parillisina keskiviikkoina. Ryhmä on alkanut. Tilaa on vielä!
  • Valtakunnallinen nettiryhmä parittomien viikkojen torstaina klo 17-18.30

Kaikki ryhmät ovat avoimia. Ryhmiin tullaan hankevastaavan haastattelun kautta. Näin varmistetaan, että ryhmämuotoinen tuki sopii sinulle. Ota yhteyttä hankevastaavaan, niin saat ajankohtaiset tiedot ryhmistä, kokoontumispaikoista ja -ajoista! Ryhmän tuen ohella voit saada samanaikaisesti myös yksilötukea.

Salvian koulutukset

Salvia-hankkeesta voit tilata maksuttoman koulutuksen organisaatiollesi. Koulutus sisältää tietopaketin seksiriippuvuudesta ja sen tutkituista vaikutuksista perheeseen, kokemus- ja tutkimustietoa seksiriippuvuuden vaikutuksista puolisoon sekä ennaltaehkäisyn näkökulman. Koulutuksia on tilattu mm. terapeuteille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, seurakuntien työntekijöille, palvelevien puhelinten vapaaehtoisille sekä seksuaalineuvoja- ja terapiaopiskelijoille. Koulutukset voidaan järjestää myös etänä ja sen pituisina kuin tilaaja toivoo.

KUKA AUTTAISI SEKSIADDIKTIEN PUOLISOITA?

Laajassa tutkimuskatsauksessa on todettu, että päihderiippuvuudesta kärsivien yksilöiden vaikutus perheeseen on kiistaton. Perheenjäsen ja läheinen tarvitsee yhtä paljon apua kuin aineriippuvainenkin (Saatcioglu O. et al. 2006). Myös seksiriippuvuuden vaikutuksia kumppaniin ja perhe-elämään on tutkittu kyselytutkimuksin. Tulokset viittaavat siihen, että kumppanit kokevat emotionaalisen järkytyksen ja jopa noin 70 % kumppaneista raportoi kokevansa post-traumaattisen stressireaktion oireita (Carnes et al. 2012). Vaikutukset parisuhteeseen ja perhe-elämään on dokumentoitu haitallisiksi. Lapset kärsivät tilanteessa, koska he yleensä joutuvat vanhempiensa ristiriitojen väliin. Joskus seurauksena on avioero. Tutkimukset ja kirjallisuus osoittavat, että riippuvaisen kumppania auttaa parhaiten tunteiden ja reaktioiden validointi, ryhmämuotoinen vertaistuki, psykoedukaatio riippuvuuden luonteesta ja keskittyminen oman psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden luomiseen (Scneider et al. 2012).

Suomessa on jo useita vuosia toiminut 12-askeleen ryhmiä seksiaddikteille, mm. Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Seksiaddiktien puolisoille ja kumppaneille ei ole omia tuki- tai vertaisryhmiä.

TYÖNTEKIJÄKSI TERVEYDEN EDISTÄMISEN AMMATTILAINEN JA KOKEMUSASIANTUNTIJA

Hankevastaavaksi palkattiin hankesuunnittelijanakin toiminut Kirsi Paulin. Työuraa Kirsi on tehnyt fysioterapeuttina (AMK) ikääntyneiden kuntoutuksen parissa Espoon kaupungin palveluksessa. Lisäkoulutusten myötä elämä johdatti hänet perheiden tukemisen pariin. Viimeiset reilu kolme vuotta ennen Salvia-hanketta Kirsi työskenteli Espoon Perheasioiden yksikössä lähisuhdeväkivaltatyön ohjaajana ja tapaamispaikkatoiminnassa valvojana kohdaten monia vaikeassa tilanteessa olevia perheitä. Kirsi suoritti vuosina 2012- 2015 Terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) ja seksuaaliterapeutin opinnot. Vuosina 2016- 2017 hän suoritti vielä päihde-ja mielenterveystyöhön suuntautuneet lähihoitajan opinnot. Kirsin laaja-alaiseen terveyden edistämisen asiantuntijuuteen yhdistyy hänen oma kokemuksensa seksiriippuvuudesta kärsivän henkilön läheisenä.

HANKKEEN TAVOITTEET

STEAn rahoittama hanke keskittyy kolmeen asiaan:

  1. Suunnittelemme matalan kynnyksen vertaistuellisen ryhmämallin seksiaddiktien puolisoille/kumppaneille. Ryhmämallin tueksi kirjoitetaan ryhmänvetäjän opas. Ryhmämalli tehdään sellaiseksi, että vertaisohjaaja tai ammattilainen voi ohjata ryhmää lyhyen koulutuksen jälkeen ryhmänvetäjän oppaan tuella. Pilottiryhmät Tampereella ja Helsingissä käynnistyvät syksyllä 2019 tai kun ryhmät on saatu kokoon. Ryhmäläiset osallistuvat ryhmämallin kehittämisprosessiin.
  2. Tarjoamme läheisille (esim. puolisolle, ystävälle, muulle perheenjäsenelle) yksilöllistä tukea, tietoa ja neuvontaa valtakunnallisesti puhelimen, chatin ja sähköpostin välityksellä. Kasvokkain tapaamisia voidaan toteuttaa Tampereella ja Helsingissä. Tukea saa myös englannin kielellä.
  3. Tarjoamme koulutusta ja konsultaatiota ammattilaisille ja tahoille, jotka saattavat toiminnassaan tavata seksiriippuvuudesta kärsiviä yksilöitä ja asiakasperheitä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta seksiaddiktiosta ilmiönä. Erityisenä fokuksena on kumppaneiden tilanteen huomioiminen ja heidän kohtaaminen avunhakijoina palvelujärjestelmässä.

 

Haluatko kuulla lisää hankkeesta? Haluatko, että sinuun otetaan yhteyttä? Haluatko antaa palautetta?

Jätä tähän viesti ja yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä. Voit ottaa yhteyttä tai antaa palautetta myös nimettömänä. HUOM! Jos et jätä yhteystietojasi, emme voi vastata viestiisi.

Lue lisää:

Salvia-hanke
Hankevastaava Kirsi Paulin
Tampereen NNKY
044 088 8252
kirsi.paulin[ät]tnnky.fi

Yhteistyökumppanit:
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perheneuvonta, Myllyhoitoyhdistys ry:n Ruoka ja riippuvuus-hanke, YTHS Tampere sekä Parempi avioliitto ry:n tukiparitoiminta.

STEA ja Suomen NNKY-liitto tukevat Salvia-hanketta.