Seksiriippuvuudesta

 1.  Termejä
 2.  Toiminnallinen riippuvuus elämää rajoittavana asiana
 3.  Pakonomaisen seksuaalisen käyttäytymisen häiriö
 4.  Riippuvuuden tehtävä ja neurobiologiaa
 5.  Miksi joillekin syntyy seksiriippuvuus?
 6.  Kuka sitten on seksiaddikti?
 7.  Toleranssi ja eskalaatio
 8.  Kontrollin menetys ja tätä seuraavat ongelmat
 9.  Kehämäinen luonne
 10.  Kieltäminen jatkaa ja pahentaa ongelmaa
 11.  Vapaaksi riippuvuudesta
 12.  Ennaltaehkäisy – LAPSET JA PORNO
 13. Webinaari seksiriippuvuudesta ja sen vaikutuksista läheisiin

1. TERMEJÄ

Seksiaddiktiosta käytetään monia termejä. On addiktoitunut seksikäyttäytyminen, kompulsiivinen seksuaalikäyttäytyminen, seksi- tai pornoaddiktio, seksi- tai pornoriippuvuus, pakonomainen seksikäyttäytyminen, hyperseksuaalisuus, jne. Addiktoitunut seksikäyttäytyminen on ehkä korrektein termi, koska se ei leimaa koko ihmistä. Se viittaa vain ihmisen käyttäytymiseen. Seksiaddiktio ja seksiaddikti on sanojen lyhyyden vuoksi kuitenkin helpoin käyttää sekä puheessa että kirjoituksessa. Parasta olisi, että ihminen, joka kärsii seksiriippuvuudesta, saisi itse määritellä sen, mitä sanaa käytetään esimerkiksi terapiatilanteessa. Joka tapauksessa ihminen ei koskaan ole yhtä kuin hänen vaivansa tai sairautensa, oli se mikä tahansa.

2. TOIMINNALLINEN RIIPPUVUUS ELÄMÄÄ RAJOITTAVANA ASIANA

Seksiriippuvuus kuuluu ns. toiminnallisiin riippuvuuksiin (vrt. aineisiin liittyvät riippuvuudet). Muita toiminnallisia riippuvuuksia ovat mm. ruokariippuvuus, peliriippuvuus, rahapeliriippuvuus, osteluriippuvuus ja netti-/someriippuvuus. Olipa riippuvuus mikä tahansa, se aiheuttaa yleensä ihmiselle itselle kärsimystä ja erilaista elämän haittaa. Vaikutukset läheisiin ja mahdolliseen perhe-elämään ovat kiistattomasti negatiiviset. Yleensä riippuvuuksista seuraa rahanmenoa, jälkien peittely-yrityksiä ja tämän vuoksi valehtelua, luottamuksen menetystä, ajan hukkaamista riippuvuustoimintaan, ongelmia työssä, opiskelussa, ihmissuhteissa ja terveydessä. Psyykkinen ja emotionaalinen terveys kärsivät. On tavallista, että ilo katoaa elämästä ja ahdistus sekä masennus tulevat elämään kumppaneiksi. Jotkut hautovat itsemurhaa, koska riippuvuudesta on muodostunut heille vankila. Elämä muuttuu vaikeaksi hallita ja mielihyvän saaminen ennen ihmiselle niin mukavista asioista vaikeutuu. Ajatukset pyörivät riippuvuutta aiheuttavan toiminnan ympärillä. Ihmissuhteet menevät rikki ja perheet hajoavat. Joku voi syyllistyä rikokseen ja jäädä siitä kiinni. Riippuvuuksien tuhovoima on suuri.

3. PAKONOMAISEN SEKSUAALISEN KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖ

Addiktoitunut seksikäyttäytyminen voi pitää sisällään yksilöstä riippuen monenlaista toimintaa: esim. pornon runsasta kuluttamista ja siihen liittyvää masturbaatiota, seksityöntekijöiden käyttöä, anonyymejä ja kenties riskipitoisia seksisuhteita, useita rinnakkaissuhteita, nettiseksiä, tirkistelyä, itsensäpaljastamista, lapsia esittävän kuvamateriaalin käyttöä (ns.lapsiporno), raiskauksia, BDSM-seksiä ja erilaisia fetissejä. Paula Hall listaa kirjassaan Understanding and treating sex addiction myös ”bestiality” joka viittaa eläimiin sekaantumiseen ja/tai julmuuteen/raakuuteen (Hall, 2013). Mikä tahansa seksikäyttäytyminen voi edetä siihen pisteeseen, että ihminen ei pysty hallitsemaan, vähentämään tai lopettamaan sitä, vaikka haluaisikin. Tällöin toiminnan voidaan sanoa muuttuneen riippuvuudeksi. Hankaluutta ei aiheuta seksi itse, vaan epäterve suhde siihen. Kuitenkin ilman negatiivisia seurauksia ja hallitsemattomuutta em. seksipreferenssit ovat vain henkilön mieltymyksiä ja elämäntavan valintoja.

Yksilön riippuvuus seksistä itsessään ei johdu moraalin puutteesta tai selkärangattomuudesta. Useinhan on niin, että seksiaddiktit toimivat omia arvojaan ja eettisiä periaatteitaan vastaan ymmärtämättä itsekään syytä siihen. Toki seksiaddiktin toiminnan seuraukset ovat moraalisesti ja eettisesti arvioiden yleensä erittäin vahingolliset. Maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämään uusimpaan tautiluokitusversioon (ICD-11) on vastikään hyväksytty ”Compulsive sexual behavior disorder” joka vapaasti suomennettuna on: ”pakonomaisen seksuaalisen käyttäytymisen häiriö”. Lisäys diagnoosiluetteloon luonnollisesti auttaa ammattilaisia diagnoosin tekemisessä, hoidon kehittämisessä, ennaltaehkäisyssä ja tutkimuksen tekemisessä. ICD-11 käyttöönotto vie aikaa eikä ole vielä lääkärien virallisessa käytössä tätä kirjoittaessa. (Lue lisää Lääkärilehdestä)

On syytä huomioida, että seksiriippuvuuteen voi sairastua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen orientaatioon, etniseen tai uskonnolliseen taustaan tai ammattistatukseen katsomatta.

4. RIIPPUVUUDEN TEHTÄVÄ JA NEUROBIOLOGIAA

Yksilölle itselleen seksiriippuvuudella on tarkoitus, psykologinen tehtävä. Sen tehtävänä on useimmiten lievittää negatiivisia tunteita ja luoda positiivisia tilalle. Seksuaalisella toiminnalla etsitään tarkoituksellisesti hedonistista mielihyvää ja samalla turrutetaan kivuliaita tunteita tai ikävää todellisuutta. Sillä muutetaan mielialaa. Ajan myötä kuitenkin tämä selviytymismekanismi kääntyy itseään vastaan ja tuottaa enää heikosti mielihyvää. Usein seksiaddiktin tärkein selviytymiskeino ja tunteidensäätelykeino on se kun hän ajattelee seksiä, suunnittelee seuraavaa aktia tai on itse toiminnassa (acting out). Seksitapahtuman suunnittelu, fantasiointi ja toteutus aiheuttaa aivoissa tiettyjen välittäjäaineiden vapautumisen aiheuttaen voimakkaat mielihyvän kokemukset.

Nämä kemikaalit ovat ensisijaisesti dopamiini, endorfiinit (luonnolliset opioidit) ja adrenaliini. Myös testosteroni ja oksitosiini näyttelevät roolia ”kemikaalikoktailissa”. Aivoista löytyvät tietyt mielihyvään ja motivaatioon erikoistuneet hermoradat, jotka vahvistuvat tai heikentyvät sen mukaan, minkä toiminnan kautta henkilö menee mielihyväradalle. Seksiaddiktin mielihyväradalle astutaan toistuvasti seksifantasioiden ja seksin kautta, jolloin nämä hermostoradat vahvistuvat. Tällöin muut aiemmin mielihyvää tuottaneet asiat, kuten esim. ystävien tapaaminen tai liikunnan tuoma mielihyvä voivat heiketä. Joillakin seksiaddikteilla heidän käyttämänsä päihde yhdessä seksin kanssa lisää intensiteettiä ja mielihyvän kokemusta aivoissa.

5. MIKSI JOILLEKIN SYNTYY SEKSIRIIPPUVUUS?

Paula Hall (2013) kirjoittaa, että seksiriippuvuuden kehittymiseen joidenkin ihmisten kohdalla vaikuttaa kolme asiaa: koettu trauma, kiintymyssuhdevaurio ja mahdollisuus (tilaisuus) sekä näiden kolmen erilaiset kombinaatiot. Riippuvuuksien ja koetun trauman välinen suhde on todettu ja dokumentoitu monissa tutkimuksissa. Tällöin seksi toimii henkilöllä yliaktiivisen aivojen mantelitumakkeen rauhoittajana ja yli- tai alivireystilan säätelijänä. Se myös auttaa lohduttautumaan vaikeiden tunteiden noustessa pintaan. Joskus asia, joka aiheutti henkilölle trauman voi toistua riippuvuuskäyttäytymisessä. Lapsuudessa fyysistä väkivaltaa kokenut ja siitä traumatisoitunut ihminen voi löytää oman pakoreittinsä BDSM-seksin parissa aikuisiällä ja addiktoitua siihen. (Huom. kaikki BDSM:ää harrastavat eivät ole tulleet fyysisesti pahoinpidellyksi lapsuudessaan.)

Useat addiktiospesialistit sanovat, että riippuvuus (aineeseen tai toimintaan) on kiintymyssuhdehäiriö. Lapsuudessa koettu vaille jääminen oman isän tai äidin taholta aiheuttaa epäluottamuksen suhteessa läheisiin ihmisiin. Ihminen oppii kiintymään ristiriitaisesti tai välttelevästi. Seksiä käytetään aikuisiällä rauhoittamaan suhteisiin liittyviä erilaisia ikäviä tunteita, kuten pelkoa hylkäämisestä tai tukahduttamisesta, yksinäisyyttä tai huonoa itsetuntoa. Toisaalta seksi voi olla hyvin pelokkaan ihmisen ainoa tapa saada turvallisesti kontakti toiseen ihmiseen, esim. netin välityksellä. Joku toinen voi tiedostamattaan välttää sitoutumista ja läheisyyttä oman puolisonsa kanssa käyttämällä ahkerasti pornoa ja maksullisia seksipalveluja.

Kaikki ovat enemmän tai vähemmän saaneet kolhuja lapsuudessaan suhteessa omiin vanhempiinsa tai ensisijaisiin hoitajiinsa. Miksi sitten enenevästi ihmiset valitsevat seksin ensisijaiseksi päihteekseen? Vastaus löytyy tarjonnasta. Maailma sellaisena kuin se nykyään on tarjoaa ylenpalttisesti mahdollisuuksia tyydyttää seksuaalisia haluja. Netti pursuaa erilaista pornoa jokaiseen makuun eri genrein ja seksipartnerin löytäminen on tehty helpoksi erilaisten sovellusten kautta. On huomioitavaa, että tarjonnan ja tilaisuuden kautta koukkuun jääneiden määrä ilman mitään lapsuusajan traumoja ja suurempia kiintymyssuhdevaurioita on kasvamaan päin.

6. KUKA SITTEN ON SEKSIADDIKTI?

Ihmisillä on erilaisia libidoja ja seksuaalisen halun tasoja. Ne myös vaihtelevat elämäntilanteen ja aikakauden mukaan. Se, että joku mies tai nainen haluaa seksiä usein ja joka päivä, ei vielä tee hänestä seksiaddiktia. Puoliso tai muu läheinen voi olla huolissaan henkilön seksikäyttäytymisestä ja seksihaluista ilman, että henkilö itse näkee mitään kummallista omassa seksielämässään. Yleisesti ottaen seksiriippuvuudelle on asetettu kolme kriteeriä ja henkilö voi itse miettiä, täyttyvätkö nämä seikat omalla kohdalla:

 1. Pakkomielteenomainen keskittyminen seksuaalisiin fantasioihin ja seksuaaliseen toimintaan, joka on kestänyt puoli vuotta tai pidempään.
 2. Kontrollin menetys suhteessa fantasioihin ja seksikäyttäytymiseen, epäonnistuneita yrityksiä vähentää tai lopettaa.
 3. Negatiivisia seurauksia yksilön elämään, esim. ongelmia ihmissuhteissa, hankaluuksia koulussa/töissä, heikentynyt fyysinen terveys, masennus, ahdistus, heikentynyt itsetunto, eristäytyminen, ongelmat raha-asioissa, mielenkiinnon menetys muihin asioihin, lain rajat rikkova käytös.

Muita yleisiä tai tavallisia merkkejä ja oireita ovat: oman itsen ja muiden ihmisten seksuaalinen esineellistäminen, toleranssin kasvu ja eskalaatio sekä vieroitusoireet ja kieltäminen (Weiss, 2016). Netistä voi googlettamalla löytää erilaisia itsediagnoosi-testejä, jos haluaa selvittää omaa mahdollista riippuvuuttaan (esim. hakusanoilla test sexaddiction).

7. TOLERANSSI JA ESKALAATIO

Kuten alkoholistilla, toleranssi alkoholin käytössä kasvaa ja juodut määrät suurenevat, niin käy myös seksiaddiktille. Seksikäyttäytyminen eskaloituu eli voimistuu asteittain toleranssin eli sietokyvyn kasvaessa. Tarvitaan entistä suurempi tai vahvempi ”annos” saavuttamaan sama vaikutus kuin aiemmin. Eskaloituminen tapahtuu kahta tietä: toinen on ajan käyttämisen määrän suureneminen ja toinen on suurempi intensiteetti. ”Annoksen” vahvuus tai määrä siis kasvavat tai jopa molemmat. Henkilö voi löytää lopulta itsensä esimerkiksi todella väkivaltaisen ja sadistisen pornon ääreltä, joka olisi alussa kauhistuttanut häntä itseäänkin. Eskalaatio on se syy, joka johtaa jotkut seksiaddiktit lain kanssa törmäyskurssille.

8. KONTROLLIN MENETYS JA TÄTÄ SEURAAVAT ONGELMAT

Kontrollin menetyksestä ja hallitsemattomuudesta voi kertoa suoraan ne seuraukset, joita pakonomaisella seksikäyttäytymisellä on ollut. Ihminen jatkaa toimintaansa, vaikka siitä tulee ilmeisiä ikäviä seuraamuksia. Esimerkiksi henkilö voi uppoutua yhä uudestaan pornosivustoihin tuntikausiksi yömyöhään asti, vaikka aamulla pitää nousta ylös töihin. Seurauksena on väsymys, keskittymisen puute töissä ja tärkeän tapaamisen unohtaminen seuraavana päivänä. Kenties henkilö ei jaksa lähteä kuntosalille väsymyksen takia, kunto heikkenee. Jossain vaiheessa kun tavallinen porno ei enää säväytä halutulla tavalla, henkilö hakeutuu esim. lapsipornon pariin ja näin hän astuu lain väärälle puolelle. Parisuhdeseksi ei jaksa enää kiinnostaa. Kumppani on tyytymätön ja parisuhteeseen tulee ongelmia. Henkilölle tulee kenties halu toteuttaa pornossa nähtyjä fantasioita oikeassa elämässä ja hän hakeutuu maksullisten seksipalveluiden luo. Puoliso pääsee vihille asiasta, järkyttyy ja ottaa eron.

Edellä kuvattu skenaario on fiktiivinen, mutta täysin mahdollinen. Siinä näkyy myös käytöksen eskaloituminen toleranssin kasvun myötä, mikä on tyypillistä kaikille riippuvuussairauksille. Henkilö kokee voimattomuutta. Voimattomuus on sitä, kun henkilö on menettänyt hallinnan suhteessa omaan seksikäyttäytymiseensä. Hän ei haluaisi toimia kuten toimii, mutta toimii siltikin. Pyhistä itselle tai puolisolle tehdyistä lupauksista ja negatiivisista seurauksista huolimatta henkilö palaa tekemään juuri sitä, mitä ei haluaisi. Hän on voimaton suhteessa siihen voimaan, joka ajaa häntä eteenpäin. Elämä muuttuu yhä vaikeammaksi hallita

9. KEHÄMÄINEN LUONNE

Seksiriippuvuudelle on tyypillistä kehämäinen luonne, joka ympäri pyörähtäessään vahvistaa joka kerta itseään. Seksiriippuvuuden hoitoammattilaiset kuvaavat kehässä olevan kuusi vaihetta.

Vaiheessa yksi jokin asia toimii katalysaattorina tai triggerinä halulle toimia (katsoa pornoa, käydä maksullisissa, vierailla strippiklubilla, jne.). Toisessa vaiheessa käynnistyy voimakas fantasiointi asiasta, muistelu aiemmista seksikokemuksista ja niiden tuomasta mielihyvästä (ikävät kokemukset tai seuraamukset eivät tule kuitenkaan mieleen). Kolmas vaihe on ns. rituaalivaihe, jossa ajattelu muuttuu toiminnaksi. Addikti esimerkiksi ottaa yhteyttä maksulliseen seksipalveluun tai istuu tietokoneen äärelle ja kirjautuu seksichattisivustolle. Tässä vaiheessa addikti on jo omassa kuplassaan ja aivojen välittäjäainekoktailin tuoman transsin vallassa. Neljännessä vaiheessa tapahtuu itse akti tai orgasmi. Tässä vaiheessa päättyy siis edellisen vaiheen ns. dissosiatiivinen tila. Viides vaihe seuraa tätä ja siinä seksiaddikti ottaa etäisyyttä tunnetasolla siihen, mitä tuli juuri tehtyä. Tässä vaiheessa addikti järkeilee, selittää ja oikeuttaa itselleen juuri tapahtuneen. Kuudes vaihe on kivulias ja edellinen vaihe toimii puskurina suhteessa kuudenteen vaiheeseen, jossa henkilö tuntee häpeää, katumusta, ahdistusta ja masennusta. Jos addiktion alkusyy on epämukavien tunnetilojen välttäminen, heittää kuudes vaihe henkilön kohta suoraan takaisin vaiheeseen yksi. Näin kehä pyörii omalla voimallaan ja vahvistuu kerta toisensa jälkeen (Weiss 2016).

10. KIELTÄMINEN JATKAA JA PAHENTAA ONGELMAA

Kaikissa riippuvuussairauksissa yhteistä on myös kieltämisen elementti. Kieltäminen tekee avun hakemisen ja saamisen vaikeaksi. Seksiaddiktiossa kieltäminen voi saada monenlaisia muotoja. Seksiriippuvainen kieltää yleensä viimeiseen asti ongelman olemassaolon ja käyttää paljon luovuutta ja energiaa jälkiensä peittämiseen. Tässä esimerkkejä:

 • Syyttäminen / ulkoistaminen:
  ”Puolisoni ei halua kokeilla mitään uutta sängyssä, siksi etsin tyydytystä muualta.”
 • Oikeutus:
  ”Teen kovasti töitä ja palkitsen itseäni silloin tällöin, ansaitsen saada hieman hauskanpitoa.”
  ”Kaikki katsovat pornoa, miksen minäkin.”
  ”Tarvitsen sitä jännityksen ja ahdistuksen purkuun.”
 • Vähättely:
  ”Mitä puolisoni ei tiedä, se ei häntä satuta.”
  ”Vain tämän yhden kerran.”
  ”Minä vain chattailen naisten kanssa… se ei ole oikeaa pettämistä.”
 • Järkeily:
  ”Käytän maksullisia naisia, mutta olen kiltti heille ja maksan ekstraa.”
  ”Kukaan ei saa tietää, joten ei ongelmaa.”
  ”Kaikkihan katsovat pornoa ja pelleilevät netissä vieraiden kanssa.”
  ”Sehän on vain elämää modernissa maailmassa.”
 • Uhrimentaliteetti:
  ”Minua käytettiin lapsena seksuaalisesti hyväksi, joten mitä muuta voi minulta odottaa.”
  ”Katsokaa kuinka paljon annan itsestäni perheelle ja työlle… entä minä sitten.”

11. VAPAUTEEN RIIPPUVUUDESTA

Seksiriippuvuudesta on mahdollisuus päästä vapauteen. Tämä edellyttää, että seksiaddikti itse myöntää ongelman olemassaolon ja haluaa hakea siihen apua. Kieltämisen murtuminen on vaikeaa ja tapahtuu usein vasta äärimmäisen pakon edessä. Hyvän ja joidenkin mielestä parhaan avun saa vertaistuesta, jota tarjoavat seksiriippuvaisille suunnatut 12-askeleen SAA- ja SA-ryhmät. Ryhmät ovat ilmaisia ja linkkejä-sivulta voit löytää linkit ryhmien nettisivuille. Ryhmiä on ainakin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Naisille on oma ryhmänsä. Joskus syvällisempää terapiaa tarvitaan, kun kyseessä on trauman aiheuttama seksiriippuvuus (trauma-induced sexaddiction). Ylipäätänsä seksiaddikti voi hyötyä siitä, että käy läpi omaa lapsuuttaan ja menneisyyttään koulutetun ammattilaisen kanssa pureutuen riippuvuutensa juurisyihin. Suomessa tämän aiheen asiantuntijoita on vielä verrattain vähän, mutta terapeuttia etsiessä kannattaa kysyä tämän asiantuntemusta aiheeseen liittyen. Psykoterapeutilla tulisi olla myös seksuaaliterapian osaamista. Seksiriippuvuuden tuloksellinen hoito vaatii erityisosaamista.

Seksiaddiktilla olisi hyvä olla ns. tukihenkilö (accountability partner), jolle hän voi luottamuksellisesti kertoa kiusaukset, lankeamiset, onnistumiset ja turhautumiset. Sopimukseen voi kuulua myös se, että tukihenkilölle voi soittaa silloin, kun kiusaus lähteä toimimaan (sexual acting out) tulee. Tällöin rikotaan addiktion kehä jo triggerivaiheeseen ennen kuin se pääsee etenemään omalla voimallaan toimintavaiheeseen (acting out) asti.

12. ENNALTAEHKÄISY

Kaikkien riippuvuuksien merkittävä riskitekijä on saatavuus eli tarjonta. Saatavuuden lisäksi seksi-ja pornoriippuvuuden kehittymiseen voi vaikuttaa suuresti varhainen altistuminen seksuaaliselle materiaalille ja toiminnalle. Monet seksi- ja pornoaddiktit raportoivat altistuneensa jo nuorena pornografiselle kuvastolle ja jääneensä koukkuun vuosikymmeniksi.
Lue lisää: LAPSET JA PORNO

Tekstissä käytetyt lähteet löytyvät Linkkejä ja kirjallisuutta -sivulta.

13. WEBINAARI SEKSIRIIPPUVUUDESTA JA SEN VAIKUTUKSISTA LÄHEISIIN
Salvia-hankkeen päätöswebinaari pidettiin
keskiviikkona 24.11.2021 klo 12 – 16.30
Barbara Steffens, Karoliina Vuohtoniemi, Pia Rendic, Jussi Nissinen.
Salvia-hankkeen esittely ja tulokset: Kirsi Paulin.
Seksiriippuvuuden vaikutukset hyvinvointiin ja perheeseen, DIAKin opinnäytetyön esittely: Kaisa Pöllänen, Emilia Roth.

Katso webinaaritallenne tästä

Lue lisää: