Historia

KUUNTELE Tampereen N.N.K.Y:n vuosikertomus toimintavuodelta 1918: ”Jumala suokoon, ettei tämän kansaparan enään koskaan tarvitsisi elää sellaista vuotta, kuin viime vuosi oli! Se ei varmaankaan koskaan mene mielestä. Sodan vuosi, kauhujen vuosi, surujen vuosi!” Tänään, sata vuotta myöhemmin, pysähdy hetkeksi ja kuuntele koskettavasta podcastista, millaista oli Tampereen NNKY:n toiminta ja elämä Tampereella kansalaissodan keskellä.

Näissä ”kohtalokkaissa oloissa” yhdistyksessä toteutettiin kuitenkin monenlaista tärkeää toimintaa. Lisäksi jäsenet palvelivat Punaisen ristin sotilassairaaloissa ja sideasemilla. Sodan jälkeen tartuttiin uusiin tehtäviin: Sosiaalihallitus kutsui NNKY-liikkeen mukaan huoltotyöhön punaorpojen avustamiseksi. Tampereen NNKY:n pääjohtokunta päätti joulukuussa 1918 tarttua toimeen ja seuraavana vuonna alettiin valmistelemaan punaorpojen lastenkodin perustamista.

Vuosikertomuksen 1918 on kirjoittanut Lyydi Kivilaakso. Lukija Outi Papunen. Äänittäjä Peter Joukainen/Tampereen seurakuntien nuorisomusiikki.

Yhdistyksen perustaminen

Runsaat sata vuotta sitten pieni ryhmä tamperelaisnaisia kokoontui Satamakatu kolmeen kuuntelemaan esitelmää Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen työstä. Innostava puhuja sai 27 naista vakuuttuneiksi NNKY:n tarpeellisuudesta myös Tampereella, jonka kaduilla vaelsi melkoinen määrä työläisnaisia. Yhdistyksen perustamispöytäkirja allekirjoitettiin jo samassa tilaisuudessa 6.2.1903.

Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry syntyi osaksi maailmanlaajuista liikettä. NNKY-liike sai alkunsa 1800-luvun puolivälin jälkeen Englannissa. Se perustettiin vastineeksi aiemmin syntyneelle miesten NMKY-liikkeelle. Suomen NNKY:n syntymävuosi oli 1896, jolloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen yhdistys, josta tuli sittemmin Suomen NNKY:n keskusyhdistys, Suomen NNKY-liitto.

Tampereen NNKY lähti innokkaasti toteuttamaan päämääräänsä toimia nuorten naisten parhaaksi. Tekemistä kasvavassa teollisuuskaupungissa riitti, niin hengellisessä työssä kuin sosiaalisessa auttamis- ja palvelutyössä. Yli sadan toimintavuotensa aikana yhdistys on ollut monessa mukana ja toiminut kristillisten periaatteidensa pohjalta niin tyttöjen, naisten kuin vanhustenkin parissa. Hengellisen ja sosiaalisen työn sekä lapsi- ja nuorisotyön lisäksi NNKY on tarjonnut monenlaista virkistystä jäsenistölleen.

Vuosikymmenien kuluessa Tampereen NNKY:n toimintamuodot ovat vaihdelleet kullekin ajalle ominaisten tarpeiden mukaan. Yhdistys on elänyt kiinni ajassa pyrkien vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. Se on nähnyt yhteiskunnan murrokset, muutokset ja kriisit. Esimerkiksi vuonna 1906 Tampereen NNKY perusti Kodin maalta kaupunkiin muuttaneille tehtaissa työskenteleville tytöille. 1960-luvulla Koti muuttui vähitellen opiskelija-asuntolaksi.