Historia

Runsaat sata vuotta sitten pieni ryhmä tamperelaisnaisia kokoontui Satamakatu kolmeen kuuntelemaan esitelmää Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen työstä. Innostava puhuja sai 27 naista vakuuttuneiksi NNKY:n tarpeellisuudesta myös Tampereella, jonka kaduilla vaelsi melkoinen määrä työläisnaisia. Yhdistyksen perustamispöytäkirja allekirjoitettiin jo samassa tilaisuudessa 6.2.1903.

Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry syntyi osaksi maailmanlaajuista liikettä. NNKY-liike sai alkunsa 1800-luvun puolivälin jälkeen Englannissa. Se perustettiin vastineeksi aiemmin syntyneelle miesten NMKY-liikkeelle. Suomen NNKY:n syntymävuosi oli 1896, jolloin Helsinkiin perustettiin ensimmäinen yhdistys, josta tuli sittemmin Suomen NNKY:n keskusyhdistys, Suomen NNKY-liitto.

Tampereen NNKY lähti innokkaasti toteuttamaan päämääräänsä toimia nuorten naisten parhaaksi. Tekemistä kasvavassa teollisuuskaupungissa riitti, niin hengellisessä työssä kuin sosiaalisessa auttamis- ja palvelutyössä. Yli sadan toimintavuotensa aikana yhdistys on ollut monessa mukana ja toiminut kristillisten periaatteidensa pohjalta niin tyttöjen, naisten kuin vanhustenkin parissa. Hengellisen ja sosiaalisen työn sekä lapsi- ja nuorisotyön lisäksi NNKY on tarjonnut monenlaista virkistystä jäsenistölleen.

Vuosikymmenien kuluessa Tampereen NNKY:n toimintamuodot ovat vaihdelleet kullekin ajalle ominaisten tarpeiden mukaan. Yhdistys on elänyt kiinni ajassa pyrkien vastaamaan sen tuomiin haasteisiin. Se on nähnyt yhteiskunnan murrokset, muutokset ja kriisit. Esimerkiksi vuonna 1906 Tampereen NNKY perusti Kodin maalta kaupunkiin muuttaneille tehtaissa työskenteleville tytöille. 1960-luvulla Koti muuttui vähitellen opiskelija-asuntolaksi.