Palvelutoiminta

Palvelutoiminnan historiaa

Tampereella oli n. 40 000 asukasta, kun Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys perustettiin vuonna 1903. Yhdistyksen alkuvaiheen toiminta on osa Tampereen sosiaalityön historiaa. Kristillisen uskon innoittamina yhdistyksen jäsenet aloittivat monia työmuotoja, joiden keskeisenä toimintaperiaatteena oli palveleva rakkaus. Tekstiiliteollisuudestaan tunnettuun kaupunkiin muutti paljon naisia, joten tehtaantytöt olivat luontainen kristillissosiaalisten palvelujen kohderyhmä. Tärkeää oli myös lasten oikeuksien edistäminen. Yhdistyksen toimintaan kuuluikin vahvasti tyttötyö ja lapsityö. Lisäksi järjestettiin avoimia tilaisuuksia eri ammattiryhmille ja oppilaitoksille. Yhdistys järjesti voimistelukokouksia, joihin edellytettiin lujaa sitoutumista. Toisaalla pyrittiin tavoittamaan prostituoituja avun piiriin. Päämääränä oli luoda yhdistyksestä yhteisö, joka sisarellisesti tukisi ja antaisi suojaa erilaisissa elämäntilanteissa oleville lapsille, tytöille ja naisille.

Lähde: Oikealle tielle – Tampereen NNKY sata vuotta 1903 – 2003;
Piia Karkkola, Ritva Perttu

Palvelutoiminnan visio

Tuotamme asiakkaan todellisiin tarpeisiin vastaavia hyvinvointipalveluja, jotka antavat hänelle vahvistavan kokemuksen omasta ainutlaatuisuudesta ja ihmisarvosta.

Nykyään palvelutoimintaa järjestetään:

Itu-perhetyössä vertaistukiryhmiä odottaville äideille sekä äideille ja lapsille, erityisesti yksinhuoltajaäideille

Itu-työssä tukea yllätysraskaustilanteessa oleville naisille ja perheille sekä raskauden keskeytyksen jälkihuoltoa

Salvia-ryhmässä tukea seksiaddiktien läheisille

Sofian pysäkillä suomen kielen ja kulttuurin opetusta mm. luku- ja kirjoitustaidottomille maahanmuuttajille

Monikulttuurisessa naisten ryhmätoiminnassa vertaistukiryhmiä ja suomen kielen ja kulttuurin opetusta

Äidikepalvelussa lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen.