Toiminta-ajatus ja arvot

Tampereen NNKY on kristillinen, monikulttuurinen ja voittoa tavoittelematon naisjärjestö. Edistämme tyttöjen ja naisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä sekä rakennamme kristittyjen välistä yhteyttä. Tartumme ajankohtaisiin eri-ikäisten naisten elämää koskeviin haasteisiin ja toimimme niissä yhteiskunnallisena suunnannäyttäjänä.

Keskitymme tavoittavaan toimintaan, sosiaaliseen työhön ja jäsenille suunnattuun toimintaan.

 

 

 

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT

Aidosti välittäen: Kohtaamme jokaisen ihmisen arvokkaana, ainutlaatuisena yksilönä. Näemme erilaisuuden rikkautena. Puolustamme heikoimmassa asemassa olevia.

Avoimin ovin: Toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Olemme yhteisö, johon jokaisen on helppo tulla mukaan.

Arjessa auttaen: Annamme tukea tyttöjen ja naisten fyysisiin, psyykkisiin, hengellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin.

Ajassa mukana: Toimimme lähellä tyttöjen ja naisten arkea, jotta voimme tunnistaa tämän päivän arjen haasteet ja löytää niihin luovia ja vaikuttavia ratkaisuja. Tartumme haasteisiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

 

 

Toimintamme perustana on usko kolmiyhteiseen Jumalaan, joka näkyy sekä työmme tavoitteissa että toiminnassa.

Työmme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen:
Jokainen ihminen on ainutlaatuinen Jumalan luoma yksilö ja Hänen rakkautensa kohde. Jokaisella elämällä on erityinen tarkoitus. Kunnioitamme jokaisen vapaata tahtoa ja eri tavoin ajatteleviin ja erilaisen maailmankatsomuksen omaaviin ihmisiin suhtaudutaan kunnioittavasti. Haluamme tukea tyttöjä ja naisia löytämään omat lahjansa ja ottamaan ne käyttöön.

(Tampereen NNKY:n strategia 2020)